Tokstad Gård

Tokstad gård eier husmannsplassen Øvre Harstad som utvikles til Kolonihage på landet. Gården har vært i samme familie i over 650 år og 21 generasjoner. Fra 2013 er dagens bonde på Tokstad, Lars Jørgen Tokstad Platou. Lars er et tradisjonsrikt navn tilbake i tid på den som har vært bonde og forvalter av ressursene på Tokstad gård.

Tokstad gård har hatt økologisk drift siden 2003. Nå drives det med gras, korn og storfe.

Fra historien og Odelsjordboken fra 1615 kommer det fram at Tokstad er en fullgard (gard som betaler full skatt) og at enken Eline eier 2 hud og 3 schind i Tokstad. 1 hud i Jønsrud ødegard (ikke bebodd etter Svartedauen), 3 shind i Liid (sannsynligvis Storlien), 8 schind i Hoffind Seterboel (Grinimarka), 1 pund Mel i Speren i Eiker, 1 fiering korn i Skot, 1 spand Smør i Skirdt, 3 shind i Skjerdenn (Stange), hennes barn tilkommer Baaberg og 2 huder og 9 schind i Veslelien.

Kårmannen og forrige bonde heter Fridthjof Tokstad Platou. Sammen med sin fru Kari Hanne Hodne, har de hatt visjonen om en Kolonihage på Landet i over 30 år. Det å være bonde og eie en gård med dyrkbar jord er et forvalteransvar. Med utgangspunkt i husmannsplassen Øvre Harstad, tett på Tokstad, ønsker de å dele gleden med en bærekraftig matproduksjon, og det å forvalte matjorda.

Les mer om Tokstad gård og historien, samt ulike aktiviteter knyttet til Tokstad gård og Løykjedalen på -  www.tokstad.net