Ferdig utbygd

 

KLIKK HER FOR Å SE PLANSKISSE I PDF

 

En kolonihage er en samling parseller med boenhet på privat grunn eller kommunal grunn. En kolonihage drives i fellesskap av eiere/leietakere, ikke ulikt et sameie. Det er felles ansvar for fellesområder og felles bygninger, men hver parselleier driver sin egen parsell, steller egen fritidsbolig og dyrker og beplanter eget område innenfor de reglene som er etablert i kolonihagen. Ved lengre fravær fra din fritidsbolig og din parsell, vil det være mulighet for tilsyn og andre praktiske gjøremål etter avtale med Tokstad Gård.

Kolonihagen vil bestå av selveide fritidshus, som man også kan betegne som bolig nr 2. De skal ha boligstandard med god isolasjon, miljøvennlige materialer/utførelse og internett. Tiltakshaver vil legge til rette for utleie av parseller for økologisk dyrking, samt tilby tjeneste med pass av dyr (det kan tilrettelegges for de fleste dyr). Det vil bygges felles carportanlegg  for kolonihagen om ønskelig.